Menu

       Instituţia s-a înfiinţat în anul 1956 sub denumirea de CĂMINUL ŞCOALĂ NR. 5 TECUCI, subordonată Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale, fiind destinată şcolarizării copiilor cu deficienţe mintale severe şi profunde. În 1976, instituţiei i se adaugă un nou corp de clădire, construit special pentru grupe cu număr mic de copii şi săli pentru terapii compensatorii. După 1989, instituţia a fost subordonată Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi şi abia din anul 1994 va fi subordonată Ministerului Educaţiei, respectiv Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, dată de la care începe o adevărată reformă a învăţământului special românesc.

În 1999 se schimbă denumirea instituţiei în ŞCOALA SPECIALĂ TECUCI, iar din 2012 în ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “CONSTANTIN PĂUNESCU” – TECUCI.

Obiective

  • Asigurare corespunzătoare a satisfacerii nevoilor academice, fizice, sociale și emoționale ale elevilor și, prin aceasta, să-i pregătească pentru o tranziție productivă la vârsta adultă.
  • Individualizarea procesului instructive educativ pentru a sprijini elevii acolo unde întâmpină dificultăți,
  • Stimularea motivației de a învăța prin predarea informațiilor adaptate și cu sens, astfel încât acestea să reprezinte interes pentru elevi. Procedând astfel, școala oferă un mediu în care încrederea elevilor poate înflori. Oferă studenților un mediu și resurse pentru a reuși atât academic, cât și social.”
  • Diversificarea ofertei educaţionale a instituţie pentru a putea răspunde schimbărilor constante din plan social
  • Dezvoltarea unei baze materiale corespunzătoare nu doar recuperării copiilor ci și pentru stimularea aspectului ludic al fiecărei activtități
  • Stimularea realizării parteneriatelor active cu diveși participanți la comunitatea locală, pentru schimburi de experiență, facilitarea integrării sociale etc.

Școala noastră promovează:

  • Acceptarea – încurajăm empatia, respectul și acceptarea, oferind săli de clasă care integrează elevii cu nevoi speciale.
  • Instruire personalizată – Personalul nostru experimentat reușește să ofere sprijin fiecărui copil conform nivelul său dezvoltare și structurează lecții individualizate pentru a-i ajuta în recuperare.
  • Mediu securizant – Suntem dedicați să oferim fiecărui copil un mediu sigur de învățare și nu numai, stabilind un raport specialist- părinte ce are în centru dezvoltarea propice a copilului, oferind comunicare constantă și onestitate absolută.
  • Inspirație – de la personal, părinți și până la parteneri – implicați în construirea unui viitor mai bun în care fiecare copil să fie susținut să reușească și să transforme dizabilitatea în abilitate.

Misiune

Şcoala noastră are ca misiune principală reabilitarea, compensarea, recuperarea, educarea şi integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale, schimbarea modului în care aceştia sunt percepuţi în societatea românească. Recunoscând că fiecare copil/elev are seturi unice de abilități, puncte forte și nevoi reușim să îi oferim educația și sprijinul de care are nevoie. Scopul nostru central este acela de a oferi acestor copii medii sigure și stimulante propriei dezvoltări, promovând incluziunea și susținere prin educație, intervenția terapeutică, nelipsind promovarea acceptării sociale. Programele sunt structurate astfel încât adaptarea să se realizeze la nivel individual, cu capacitatea de a oferi sisteme de sprijin, precum și flexibilitatea de a se concentra pe creșterea socială și emoțională a educabililor  nu doar pe aspectul ce ține de planul academic.